Adjudant-Majoor Onderkapelmeester Jonathan Dumoulin

In 2023 werd Jonathan Dumoulin aangesteld tot dienstdoend Kapelmeester (ad interim) van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht te Bevekom.