Commandant kapelmeester Matty Cilissen

Matty Cilissen (°Riemst-Heukelom, 1976) kreeg zijn eerste muziekonderricht op zesjarige leeftijd.

Tijdens zijn humanioriaopleiding (Latijn-Wiskunde) studeerde hij aan de muziekacademie te Eisden-Maasmechelen met als vakken dwarsfluit, piano en kamermuziek.

Nadien genoot hij een muziekopleiding aan de conservatoria van Brussel, Gent, Antwerpen, Maastricht en het Lemmensinstituut te Leuven met als hoofdvakken Directie (o.a. bij François De Ridder, Jan Cober, Norbert Nozy, Jan Hadermann, Dirk Brossé en Jan Van der Roost) en Dwarsfluit-piccolo (o.a. bij Gaby Van Riet, Wim Tonnaer), hetgeen resulteerde in 4 Masterdiploma’s. Bijkomend studeerde hij ook muziekgeschiedenis, orkestratie, percussie, klassieke en 20-eeuwse vormanalyse, harmonie, contrapunt, kamermuziek en muziekfilosofie.
In november 2004 behaalde hij een Masterdiploma Orkestdirectie (Cum Laude) aan het Conservatorium te Maastricht en in 2005 een Masterdiploma Symfonische Orkestdirectie (Cum Laude) aan het Lemmensinstituut te Leuven.
Aanvullend volgde hij directiemasterclasses bij Yvon Duçène en Jorma Panula.

Hij vervulde gastdirecties bij o.a. het Nationaal Orkest van België, de Muziekkapel van de Belgische Gidsen, Symphonic Factory, New Brass Directions, het Noord-Nederlands Symfonieorkest, de Muziekkapellen van de Nederlandse Defensie, de Duitse “Bläserphilharmonie Sud-West”, het Rundfunkblasorchester Leipzig (D) en Belgian Brass. Ook dirigeerde hij de conservatoriumorkesten van Antwerpen, Leuven, etc.

Hij dirigeerde cd-opnames met de K.H. Sainte Cécile Eijsden (NL), de Bläserphilharmonie Sud-West (D), de Muziekkapel van de Belgische Marine en het Rundfunkblasorchester te Leipzig (D).

Matty Cilissen was reeds op zeer jonge leeftijd erg succesvol als dirigent in de wereld van de symfonische blaasmuziek hetgeen geleid heeft tot diverse laureaatstitels op o.a. het Wereldmuziekconcours te Kerkrade, het TEMA Tielen Concours, een wedstrijd voor lichte muziek en entertainment, het Certamen te Altea (Spanje) etc.

In 2006-2007 was hij coach van de houtblazerssectie van het Nationaal (Symfonisch) Jeugdorkest Nederland (NJO), waar hij o.a. Reinbert de Leeuw en Mark Wigglesworth assisteerde.

Verder is hij (jury-)lid van de provinciale en nationale technische commissie van Vlamo en wordt regelmatig geïnviteerd op diverse internationale wedstrijden.
In 2007 slaagde hij in de toelatingsproeven voor Officier Kapelmeester bij de Belgische Defensie en in 2008 werd hij aangesteld tot Kapelmeester bij de Muziekkapel van de Belgische Marine. In datzelfde jaar werd Matty Cilissen ook Chef-dirigent bij het Philips Symfonisch Blaasorkest te Eindhoven (opvolger van Pierre Kuijpers).

Hij behaalde de hoogste artistieke resultaten van alle deelnemers in het teken van de toelatingsproeven Officier Kapelmeester bij de Belgische Defensie.

In januari 2010 werd Matty Cilissen aangesteld tot Kapelmeester van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht.