Staf

Welkom op de website van de Koninklijke Muziekkapellen van Defensie.

De Belgische Defensie beschikt over drie professionele orkesten. Zij vervullen voor Defensie op de eerste plaats de rol van ambassadeur om de militaire identiteit, tradities en de militaire gebruiken te tonen en te beklemtonen. Over heel het land zorgen zij voor de muzikale omlijsting bij militaire plechtigheden en talrijke herdenkingsactiviteiten.

Met jaarlijks meer dan 50 concerten en geregelde CD-producties vormen de drie orkesten zonder meer een ideaal PR-instrument voor Defensie. Bovendien kan Defensie via deze concerten talrijke sociale projecten ondersteunen.

Nationale en internationale organisatoren van muziekfestivals en taptoes verwelkomen graag onze orkesten.

De Staf bestaat uit een Eenheidscommandant Majoor Steven Vercouter, een 2de Commandant (verantwoordelijke voor het personeel), een Artistiek Directeur Adjudant-Chef Patrick De Smet en verschillende steunfuncties (Materiaal, Bibliotheek, Planning, Secretariaat). 

Elk van de orkesten - het oudste al meer dan 180 jaar- heeft haar eigen sound en muzikale identiteit. Van het grote klassieke repertoire tot hedendaagse jazz, pop & rock. Op haast elke muzikale smaak kan Defensie een antwoord bieden. Drie gedreven dirigenten (Kapelmeesters) staan in deze garant voor muzikale topkwaliteit in een zeer breed muzikaal spectrum.

De drie orkesten tellen samen 172 muzikanten. Allen beschikken ze over één of meerdere diploma’s van een Koninklijk Conservatorium. Hiermee is de Belgische defensie eveneens een belangrijke werkgever voor top-muzikanten.  Wie interesse toont in een veelzijdige loopbaan als militair muzikant, verwijzen we graag naar de jobsite van defensie. http://www.mil.be/

FACEBOOK LINKS:

Koninklijke Muziekkapel van de Marine: (1) Facebook
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen: (1) Facebook
Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht:  (1) Facebook