Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht

De Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht bestaat uit een harmonieorkest van 53 muzikanten. De belangrijksterol van het orkest is het verzorgen van prestaties van militaire en culturele aard.

Haar zeer gevarieerd repertorium bestaat uit klassieke, romantische en moderne werken en talrijke bewerkingen.

Video

Historiek

De Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht werd opgericht in 1946. Aanvankelijk onder de naam Muziekkapel van Brussel, werd ze in 1947 officieel erkend onder haar huidige naam. Ze stond achtereenvolgens onder de leiding van:

Henri Mestrez (Componist van de officiële mars), Jean REDOUTÉ, Gaston DEVENIJS, Arthur HELDENBERG, André VERGAUWEN, Roger VERSPEETEN, Alain CREPIN, Eddy GEERAERTS, Jean-Luc BERTEL, Maurice DUBOIS et Guido DE RANTER.

Sinds 4 januari 2010 staat de muziekkapel onder leiding van Commandant Kapelmeester Matty CILISSEN. Hij wordt bijgestaan in zijn functie door Adjudant-majoor Hoofdonderkapelmeester Jonathan DUMOULIN en lessenaaraanvoerder Adjudant-Chef Michael TAMBOUR.

De muziekkapel wordt vaak gevraagd op internationale Taptoes en Muziekfestivals, onder meer te Albertville en Nice (F), Mönchengladbach en Kaiserslautern (D),Bari, Rome en Bardonecchia (I), Alborg (Dk), Krakow (Pl), Halifax, Québec (Canada), Neuchâtel (CH), en Minneapolis (VS), Veiliko Tarnovo (Bulgarije) enz.

De muziekkapel begeleidt ook regelmatig solisten, onder meer:

Francisco Martinez (E), Tom de Vette (Nl), Sylvie Hue (F),Eugène Rousseau (USA), François Daneels (B), Jean-Claude Van den Eynde (B) en Jan “Toots” Thielemans en heel recent Jan Smets (B).

De formatie had eveneens het genoegen te mogen musiceren onder leiding van bekende dirigenten, zoals: Roger Boutry (F), Simon Poulain (B), André Waignein (B), Dennis Layendecker (USA) en Bernador Adam Ferrero (E). Sinds 1995 dragen de leden van de Koninklijke Muziekkapel, als belangrijk ambassadeur van de Luchtmacht, de Nestel van de Leopoldsorde. De titel “Koninklijke Muziekkapel” werd verleend door Zijne Majesteit Koning Albert II in 1996 tijdens het jaarlijkse feest van de Luchtmacht

Chef de musique

Adjudant-Majoor Onderkapelmeester Jonathan Dumoulin

In 2023 werd Jonathan Dumoulin aangesteld tot dienstdoend Kapelmeester (ad interim) van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht te Bevekom.

Lees meer